Unitarismen er en ikke-fundamentalistisk religion

Unitarer er frit tænkende mennesker, der gerne disku-

terer meninger og holdninger med andre.
Unitarer tænker ikke ens, men alle unitarer tænker helst

selvstændigt.
Unitarer ser religionen fra et analytisk, liberalt og især

fordomsfrit synspunkt.

Unitarismen ønsker

at bekæmpe enhver form for undertrykkelse af menne-

skers ret til at tænke frit.
at fremme fredelig sameksistens samt indbyrdes

anerkendelse og respekt.                                                 Unitarernes Hus (tel. 3526 1771)

at opfordre og hjælpe mennesker til personlig vækst       Dag Hammarskjölds Alle 30

med den sunde fornuft som vejleder for den enkeltes     2100 København Ø

samvittighed.
at give muligheder for at unitarer kan mødes og lade sig inspirere af andre unitarer.
at hjælpe mennesker til at opbygge en personlig, meningsfuld livsanskuelse.

Unitarismen går ind for

at menneskeværd er afhængigt af handlinger og ikke af evnen til at tro på og acceptere bestemte sandheder.
at intet må blive så helligt, at man ikke tør sætte spørgsmålstegn ved det.
at man ikke må sætte begrænsninger for menneskelig udvikling, hverken for andre eller for én selv.
at "sandheden" må være noget relativt og personligt, som kan findes ikke alene i f.eks. Bibelen, Buddhas lære eller Koranen, men bør søges alle steder, også i videnskab, kunst, litteratur, filosofi og meget andet.
at alle religioner indeholder noget sandt, men at ingen religion i verden ligger inde med hele "sandheden" - heller ikke unitarismen.